9 781 aktuálních nabídek
od 320 realitních kanceláří a soukromníků
AMEX Brno, s.r.o. nabízí

Prodej komer. účely

Milovice, Milovice (okres Břeclav)

1/9
Aktualizováno
20 500 000 Kč
Poznámka k ceně: Majitel je plátcem daně z přidané hodnoty, proto bude k ceně připočtena DPH v platné výši.

Hlavní údaje

ID nemovitosti:EUT636062150838318
Plocha pozemku:15.600 m2
Datum vložení:12. května 2017
Datum aktualizace:22. srpna 2017
ID nemovitosti:EUT636062150838318
Zastavěná plocha: 2.000 m2
Datum vložení:12. května 2017
Datum aktualizace:22. srpna 2017

Popis a vybavení nemovitosti

Prodej rozestavěného Resortu Novomlýnská
Resort Novomlýnská se nachází na východním konci obce Milovice v těsném sousedství dolní Novomlýnské nádrže v blízkosti křižovatky silnic S II/421 a S II/ 42 117 Milovice, Bulhary, Zaječí. Rezort leží na hranicích chráněné krajinné oblasti a částečně do ní zasahuje.

Resort Novomlýnská tvoří soubor staveb: 18 ubytovacích bungalovů, objekt původně určený jako sociálního vybavení pro nájemce bungalovů, veřejná čerpací stanice pohonných hmot a penzion se stravovacím zařízením. Stavby všech těchto objektů byly zahájeny a je prováděny na základě platného stavebního povolení s tím, že mimo již provozované čerpací stanice jsou ostatní v různém stupni rozestavěnosti. K rezortu dále patří rozvojová plocha pro další výstavbu. Celková plocha areálu je 15.600 m2.

Variabilita současného stavu rozestavěnosti umožňuje budoucímu investorovi dokončit resort podle jeho podnikatelského záměru a to jak změnou dispozičního řešení rozestavěných budov, tak dostavbou budovy případně budov na rozvojovém území. Rezort tak může zajistit rozvoj služeb v oblasti rekreační a stravovací v regionu východní části Pálavy, ale může z něj být také vybudován moderní domov pro seniory, kteří jsou schopni se o sebe postarat a nepotřebují trvalou lékařskou péči.

I. Identifikace nemovitostí – předmět prodeje.
a) pozemky/stavby jak jsou uvedeny na LV 266 pro kat. území Milovice u Mikulova, obec Milovice:
parcela č.: 2419 o výměře 6397 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
parcela č. 2420 o výměře 470 m2, zastavěná plocha nádvoří
na pozemku stojí stavba bez čp/če, ubytovací zařízení, bez LV
parcela č.: 2421 o výměře 2498 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
parcela č.: 2422 o výměře 65 m2, zastavěná plocha a nádvoří
na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba, bez LV
parcela č.: 2423 o výměře 43 m2 zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba Milovice, č. p. 185, občanská vybavenost
stavba stojí na pozemku p. č.: 2423
parcela č.: 2424 o výměře 104 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
parcela č.: 2425 o výměře 78 m2, zastavěná plocha a nádvoří
na pozemku stojí stavba bez čp/če, technické vybavení, bez LV
parcela č.: 2426 o výměře 6260, ovocný sad, chráněná krajinná oblast – II –IV. zóna, zemědělský půdní fond
b) pozemek parcela č.: 2418 o výměře 644 m2, trvalý travní porost jak je tato parcela uvedena na LV 178 pro kat. území Milovice u Mikulova, obec Milovice okres Břeclav
c) Trafostanice na pozemku p. č.: 2419

II. Popis resortu
1. Bungalovy na parcele č. 2426:
Výstavba dřevěných bungalovů je prováděna na základě projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení z roku 2006. Dle projektu bude na parcele rozmístěno 18 bungalovů půdorysného rozměru 5 x 6 m s malou verandou, sedlovou střechou a parkovacím místem zpevněným zámkovou dlažbou. Bungalovy jsou umístěny ve dvou řadách a plochy mezi nimi budou zatravněny. Budou napojeny na elektrickou energii s využitím pro osvětlení a otop dále pak na vodu a kanalizaci.

Využití: zejména pro dlouhodobé pronájmy. U bungalovů je možnost zřídit zeleninové nebo květinové zahrádky 5x15 m.
Stávající stav: v současnosti jsou vybudovány železobetonové základové desky bungalovů a přípojky elektriky, vody, kanalizace.

2. Objekt sociálního zařízení na parcele č. 2422
Celodřevěné zateplená stavba sociálního zařízení půdorysného rozměru 5,4 x 6,0 m Stavba je napojena na vodu, elektrickou energii a splaškovou kanalizaci. Elektrická energie bude sloužit pro otop, osvětlení a ohřev vody. Větrání okny.

Využití: původně jako sociální zařízení pro bungalovy.
Stávající stav: v současnosti je vybudována hrubá stavba a přípojky inženýrských sítí.

3. Veřejná čerpací stanice na parcele č. 2423, její technické zařízení na parcele č. 2425
Provozovaná čerpací stanice je osazená jedním čtyřproduktovým výdejním stojanem s mobilním přetlakovým zásobníkem vzduchu a jednovýtokovým naftovým výdejním stojanem. Byla vybudována v roce 2006. Na parcele č. 2425 je úložiště PHM – dvouplášťové zásobní nádrže.

Využití: jako veřejná čerpací stanice.
Stávající stav: čerpací stanice je zkolaudována a provozována.

4. Restaurace a penzion na parcele č. 2420
Objekt je budován na základě projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Je půdorysně tvaru otevřeného V s hlavním vstupem uprostřed. Po obou stranách hlavního vstupu do objektu je uvažováno s letními terasami pro občerstvení s přímým vstupem zvenku. Dispoziční řešení:
Přízemí: ze vstupní haly je přístupný prostor budoucí restaurace s výčepem (47 míst), bistro s barem (55 míst) a blok sociálního zařízení. V zadní části přízemí je prostor budoucího kuchyňského provozu přístupný přes rampu a jeho součástí je jak kuchyně, tak vlastní přípravna jídel s výdejem, mytí nádobí, skladové prostory, a kancelář, nákladní výtah a manipulační prostory. Zadní vstup je uvažován pro zásobování a příchod zaměstnanců a navazuje vnitřním schodištěm do suterénu na šatny.
Suterén: v suterénu jsou plánovány šatny zaměstnanců s umývárnami a WC, technická místnost pro úpravnu vady a přípravu teplé užitkové vody. Dále je zde uvažován pro zásobování restauračního provozu chlazený sklad nápojů, část přípraven a skladů kuchyňského zázemí.
Podkroví je připraven prostor pro 8 dvoulůžkových pokojů.

Využití: jako stravovací zařízení a penzion.
Stávající stav: v současnosti je vybudována hrubá stavba a přípojky inženýrských sítí.

5. Rozvojové území pro další výstavbu na severozápadní části parcely č. 2419 a na parcele 2418
V tomto prostoru cca 3.000,00 m2 je možno vybudovat další objekty v rámci resortu Novomlýnská.

Využití: budoucí výstavba objektů dle záměru kupujícího.
Stávající stav: zatím nevyužitý.

III.
Technické sítě a další informace
a) odkanalizování resortu: odpadní a srážkové vody jsou v současnosti odváděny jednotnou kanalizační sítí z penzionu s restaurací, z objektu sociálního vybavení a z čerpací stanice a sváděny do velkoprostorové jímky umístěné na severním okraji parcely č. 2419. Po vybudování souboru bungalovů budou jednotlivě napojeny na již připravenou jednotnou kanalizační síť. Následně se svod zaústěný do velkoprostorové jímky přemístí a napojí do připraveného podchodu pod zpevněnou komunikací. Dále bude veden jako hlavní tah samospádem směrem k Milovickému potoku a bude na něj napojena jednotná kanalizační síť bungalovů. Před vyústěním kanalizace do Milovického potoka projdou odpadní vody čistěním v lokální ČOV.
b) zásobování elektřinou: je zajištěno ze sloupové trafostanice 22/0,4 kV na kterou jsou připojeny prostřednictvím rozvaděče veškeré objekty a jiná technická zařízení areálu. Sloupová TF je umístěna v severojižním rohu parcely č. 2419.
c) zásobování vodou: je řešeno z obecního vodovodu. Přípojná šachta a vodoměr jsou umístěny přes silnici u rodinného domu č. p. 47
d) dopravní řešení: část obslužné zpevněná komunikace (asfalt) na parcele č. 2421 vedoucí k restauraci/penzionu je od části komunikace obsluhující čerpací stanici fyzicky oddělena sloupovými výsuvnými zábranami. Naproti vchodu restaurace je vybudováno zpevněné parkoviště pro osobní vozidla.
e) vztah pozemků k územnímu plánu obce Milovice: územní plán vymezuje plochu danou pozemky parcelní číslo 2419 – 2426 jako zastavěné území ve smyslu zákona Stavebního zákona č.. 183/2006 Sb. § 59 a další. Parcelu č. 2418 územní plán neřeší.

IV.
Kupní cena
Kupní cenu stanovil majitel resortu na částku 20 500 000,- Kč (slovy dvacet milionů pět set tisíc korun českých). Majitel je plátcem daně z přidané hodnoty, proto bude k ceně připočtena DPH v platné výši.
Dopravní spojení
Autobus
Parkování
Parkoviště
Příjezd
Asfalt
Elektrický proud
400 V
Kanalizace
Vlastní ČOV
Zavedené inž. sítě
Plyn
Zdroj vody
Veřejný vodovod
WC
Splachovací
ID nemovitosti
EUT636062150838318
Poloha v obci
Okraj obce

Poloha na mapě

Zobrazit velkou mapu

Kontakt na prodejce

AMEX Brno, s.r.o.
Kontaktovat prodejce

Nemovitost nabízí

AMEX Brno, s.r.o.

Hlavní 290/74
Brno-Komín
62400

Prodej rozestavěného Resortu Novomlýnská
Resort Novomlýnská se nachází na východním konci obce Milovice v těsném sousedství dolní Novomlýnské nádrže v blízkosti křižovatky silnic S II/421 a S II/ 42 117 Milovice, Bulhary, Zaječí. Rezort leží na hranicích chráněné krajinné oblasti a částečně do ní zasahuje.

Resort Novomlýnská tvoří soubor staveb: 18 ubytovacích bungalovů, objekt původně určený jako sociálního vybavení pro nájemce bungalovů, veřejná čerpací stanice pohonných hmot a penzion se stravovacím zařízením. Stavby všech těchto objektů byly zahájeny a je prováděny na základě platného stavebního povolení s tím, že mimo již provozované čerpací stanice jsou ostatní v různém stupni rozestavěnosti. K rezortu dále patří rozvojová plocha pro další výstavbu. Celková plocha areálu je 15.600 m2.

Variabilita současného stavu rozestavěnosti umožňuje budoucímu investorovi dokončit resort podle jeho podnikatelského záměru a to jak změnou dispozičního řešení rozestavěných budov, tak dostavbou budovy případně budov na rozvojovém území. Rezort tak může zajistit rozvoj služeb v oblasti rekreační a stravovací v regionu východní části Pálavy, ale může z něj být také vybudován moderní domov pro seniory, kteří jsou schopni se o sebe postarat a nepotřebují trvalou lékařskou péči.

I. Identifikace nemovitostí – předmět prodeje.
a) pozemky/stavby jak jsou uvedeny na LV 266 pro kat. území Milovice u Mikulova, obec Milovice:
parcela č.: 2419 o výměře 6397 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
parcela č. 2420 o výměře 470 m2, zastavěná plocha nádvoří
na pozemku stojí stavba bez čp/če, ubytovací zařízení, bez LV
parcela č.: 2421 o výměře 2498 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
parcela č.: 2422 o výměře 65 m2, zastavěná plocha a nádvoří
na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba, bez LV
parcela č.: 2423 o výměře 43 m2 zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba Milovice, č. p. 185, občanská vybavenost
stavba stojí na pozemku p. č.: 2423
parcela č.: 2424 o výměře 104 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
parcela č.: 2425 o výměře 78 m2, zastavěná plocha a nádvoří
na pozemku stojí stavba bez čp/če, technické vybavení, bez LV
parcela č.: 2426 o výměře 6260, ovocný sad, chráněná krajinná oblast – II –IV. zóna, zemědělský půdní fond
b) pozemek parcela č.: 2418 o výměře 644 m2, trvalý travní porost jak je tato parcela uvedena na LV 178 pro kat. území Milovice u Mikulova, obec Milovice okres Břeclav
c) Trafostanice na pozemku p. č.: 2419

II. Popis resortu
1. Bungalovy na parcele č. 2426:
Výstavba dřevěných bungalovů je prováděna na základě projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení z roku 2006. Dle projektu bude na parcele rozmístěno 18 bungalovů půdorysného rozměru 5 x 6 m s malou verandou, sedlovou střechou a parkovacím místem zpevněným zámkovou dlažbou. Bungalovy jsou umístěny ve dvou řadách a plochy mezi nimi budou zatravněny. Budou napojeny na elektrickou energii s využitím pro osvětlení a otop dále pak na vodu a kanalizaci.

Využití: zejména pro dlouhodobé pronájmy. U bungalovů je možnost zřídit zeleninové nebo květinové zahrádky 5x15 m.
Stávající stav: v současnosti jsou vybudovány železobetonové základové desky bungalovů a přípojky elektriky, vody, kanalizace.

2. Objekt sociálního zařízení na parcele č. 2422
Celodřevěné zateplená stavba sociálního zařízení půdorysného rozměru 5,4 x 6,0 m Stavba je napojena na vodu, elektrickou energii a splaškovou kanalizaci. Elektrická energie bude sloužit pro otop, osvětlení a ohřev vody. Větrání okny.

Využití: původně jako sociální zařízení pro bungalovy.
Stávající stav: v současnosti je vybudována hrubá stavba a přípojky inženýrských sítí.

3. Veřejná čerpací stanice na parcele č. 2423, její technické zařízení na parcele č. 2425
Provozovaná čerpací stanice je osazená jedním čtyřproduktovým výdejním stojanem s mobilním přetlakovým zásobníkem vzduchu a jednovýtokovým naftovým výdejním stojanem. Byla vybudována v roce 2006. Na parcele č. 2425 je úložiště PHM – dvouplášťové zásobní nádrže.

Využití: jako veřejná čerpací stanice.
Stávající stav: čerpací stanice je zkolaudována a provozována.

4. Restaurace a penzion na parcele č. 2420
Objekt je budován na základě projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Je půdorysně tvaru otevřeného V s hlavním vstupem uprostřed. Po obou stranách hlavního vstupu do objektu je uvažováno s letními terasami pro občerstvení s přímým vstupem zvenku. Dispoziční řešení:
Přízemí: ze vstupní haly je přístupný prostor budoucí restaurace s výčepem (47 míst), bistro s barem (55 míst) a blok sociálního zařízení. V zadní části přízemí je prostor budoucího kuchyňského provozu přístupný přes rampu a jeho součástí je jak kuchyně, tak vlastní přípravna jídel s výdejem, mytí nádobí, skladové prostory, a kancelář, nákladní výtah a manipulační prostory. Zadní vstup je uvažován pro zásobování a příchod zaměstnanců a navazuje vnitřním schodištěm do suterénu na šatny.
Suterén: v suterénu jsou plánovány šatny zaměstnanců s umývárnami a WC, technická místnost pro úpravnu vady a přípravu teplé užitkové vody. Dále je zde uvažován pro zásobování restauračního provozu chlazený sklad nápojů, část přípraven a skladů kuchyňského zázemí.
Podkroví je připraven prostor pro 8 dvoulůžkových pokojů.

Využití: jako stravovací zařízení a penzion.
Stávající stav: v současnosti je vybudována hrubá stavba a přípojky inženýrských sítí.

5. Rozvojové území pro další výstavbu na severozápadní části parcely č. 2419 a na parcele 2418
V tomto prostoru cca 3.000,00 m2 je možno vybudovat další objekty v rámci resortu Novomlýnská.

Využití: budoucí výstavba objektů dle záměru kupujícího.
Stávající stav: zatím nevyužitý.

III.
Technické sítě a další informace
a) odkanalizování resortu: odpadní a srážkové vody jsou v současnosti odváděny jednotnou kanalizační sítí z penzionu s restaurací, z objektu sociálního vybavení a z čerpací stanice a sváděny do velkoprostorové jímky umístěné na severním okraji parcely č. 2419. Po vybudování souboru bungalovů budou jednotlivě napojeny na již připravenou jednotnou kanalizační síť. Následně se svod zaústěný do velkoprostorové jímky přemístí a napojí do připraveného podchodu pod zpevněnou komunikací. Dále bude veden jako hlavní tah samospádem směrem k Milovickému potoku a bude na něj napojena jednotná kanalizační síť bungalovů. Před vyústěním kanalizace do Milovického potoka projdou odpadní vody čistěním v lokální ČOV.
b) zásobování elektřinou: je zajištěno ze sloupové trafostanice 22/0,4 kV na kterou jsou připojeny prostřednictvím rozvaděče veškeré objekty a jiná technická zařízení areálu. Sloupová TF je umístěna v severojižním rohu parcely č. 2419.
c) zásobování vodou: je řešeno z obecního vodovodu. Přípojná šachta a vodoměr jsou umístěny přes silnici u rodinného domu č. p. 47
d) dopravní řešení: část obslužné zpevněná komunikace (asfalt) na parcele č. 2421 vedoucí k restauraci/penzionu je od části komunikace obsluhující čerpací stanici fyzicky oddělena sloupovými výsuvnými zábranami. Naproti vchodu restaurace je vybudováno zpevněné parkoviště pro osobní vozidla.
e) vztah pozemků k územnímu plánu obce Milovice: územní plán vymezuje plochu danou pozemky parcelní číslo 2419 – 2426 jako zastavěné území ve smyslu zákona Stavebního zákona č.. 183/2006 Sb. § 59 a další. Parcelu č. 2418 územní plán neřeší.

IV.
Kupní cena
Kupní cenu stanovil majitel resortu na částku 20 500 000,- Kč (slovy dvacet milionů pět set tisíc korun českých). Majitel je plátcem daně z přidané hodnoty, proto bude k ceně připočtena DPH v platné výši.

Zakázku vyřizuje

AMEX Brno, s.r.o.
Kontaktovat makléře
Do telefonu uveďte KÓD nemovitosti
ČESKÉREALITY EUT636062150838318

Nemovitost nabízí

AMEX Brno, s.r.o.

Hlavní 290/74
Brno-Komín
62400

Reklama
TOPlist TOPlist